kalgaikre lujvo

ke1 is an eyelash (body part) of ke2=ka2.

Cf. kalgai, kalboi, kalvi'i, kalselvi'i.


In notes:

kalboi
b1=k1 is an eyeball (body part) of k2.
kalmebykre
ke1 is an eyebrow (supraorbital ridge) of ke2=ka2=m2.
kalselvi'i
x1=v2 is a tear/tear fluid of x2=v1.
kalvi'i
v1=k2 weeps/lacrimates tear(s) v2 from v3 via means/route v4.