roroi ROI* cmavo-compound

tense interval modifier: always; objectively quantified tense; defaults as time tense.