roroi ROI* cmavo-compound

tense interval modifier: always; objectively quantified tense; defaults as time tense.


In notes:

ci'inoroi
tense interval modifier: countably infinitely many times; objectively quantified tense; defaults as time tense.
ci'iparoi
tense interval modifier: continuum (R) type infinitely many time(s); objectively quantified tense; defaults as time tense.