gu'au BAI experimental cmavo

non-distributivity tag: as a mass

equivalent to fi'o gunma. gu'au je fa lo tadni cu sruri lo dinju is the same as loi tadni cu sruri lo dinju.