ctixau lujvo

x1 is edible to x2

See citka, xamgu; modeled after plixau