djaule fu'ivla

x1 is x2 joule(s) of energy (default is 1) by standard x3.

Cf. klanrdjuli, klanrniut,ni, klanrxuati.


In notes:

klanrdjuli
g1 is g2 joule(s) of energy (default is 1) by standard g3.