kalselvi'i lujvo

x1=v2 is a tear/tear fluid of x2=v1.

Cf. kalboi, kalgai, kalgaikre, molselpu'u.


In notes:

kalboi
b1=k1 is an eyeball (body part) of k2.
kalgaikre
ke1 is an eyelash (body part) of ke2=ka2.
kalvi'i
v1=k2 weeps/lacrimates tear(s) v2 from v3 via means/route v4.
molselpu'u
x1=s2 is saliva/sput/sputum/spittle of x2=s1.