kei'o PA5 experimental cmavo

quaternion j

Works like ka'o (as a comma) and is isomorphic to it. See also: ka'o, kai'o, koi'o, kau'o.


In notes:

kai'o (exp!)
quaternion i
kau'o (exp!)
generic algebra unit en
koi'o (exp!)
quaternion k