ki'orbi fu'ivla

x1 is 1024 (210) of x2 in dimension/aspect x3 (default units)

Informal combining form: kirbi-. See kirbibitni, kirbibaitni, kilto. // Series: ki'orbi me'orbi gi'orbi te'orbi pe'orbi xe'orbi ze'orbi go'orbi


In notes:

kirbibaitni
x1 is measured in x2 (default 1) kibibytes (210 bytes)
kirbibitni
x1 is measured in x2 (default 1) kibibits (210 bits)