mi'au UI1 experimental cmavo

attitudinal: meow, miaow

See also sa'ei.


In notes:

bi'au (exp!)
attitudinal: bzz, bee/other insect sound
ii'au (exp!)
attitudinal: yee-haw!