mo'aroi ROI* cmavo-compound

tense interval modifier: too few times; objective tense; defaults as time tense.