mumvlavonli'i lujvo

x1 is wuyan jueju with tone pattern x2, rhyming at locus x3.

mu valsi vo linji; zelvlavonli'i, mumvlabivli'i, zelvlabivli'i


In notes:

mumvlabivli'i
x1 is wuyan lüshi with tone pattern x2, rhyming at locus x3.
zelvlabivli'i
x1 is qiyan lüshi with tone pattern x2, rhyming at locus x3.
zelvlavonli'i
x1 is qiyan jueju with tone pattern x2, rhyming at locus x3.