priliio fu'ivla

x1 is April in year x2 on calendar x3

See also: djanuua, ferbruua, martiio, mardjiio, djuniio, djuliio.


In notes:

djanuua
x1 is January in year x2 on calendar x3
djuliio
x1 is July in year x2 on calendar x3
djuniio
x1 is June in year x2 on calendar x3
ferbruua
x1 is February in year x2 on calendar x3
mardjiio
x1 is May in year x2 on calendar x3
martiio
x1 is March in year x2 on calendar x3