rontu'a lujvo

r1=t1 is Europe

Cf. ropno, tumla, zdotu'a, bemtu'a, tcotu'a, sralytu'a, frikytu'a, ziptu'a.


In notes:

bemtu'a
b1=t1 is North America.
fi'ortu'a
f1=t1 is Africa.
frikytu'a
f1=t1 is Africa
sralytu'a
s1=t1 is Australia/Oceania/Australasia
tcotu'a
k1=t1 is South America
zdotu'a
z1=t1 is Asia.
ziptu'a
d1=t1 is Antarctica
gugde'e'u
x1 is the country with the code ISO-3166 EU (European Union) for people x2.
kulnrkafkaso
x1 reflects Caucasian culture in aspect x2.