samfli lujvo

f1=s1 crashes while doing f2 (state / event)

Cf. skami, fliba