sipsa'a lujvo

sa1 sings lullaby sa2 to sa3=si1.

Cf. sipna, sanga, sipselsa'a.


In notes:

sipselsa'a
sa2 is a lullaby sung by sa1 to sa3=si1.