sipselsa'a lujvo

sa2 is a lullaby sung by sa1 to sa3=si1.

Cf. sipna, sanga, sipsa'a.


In notes:

sipsa'a
sa1 sings lullaby sa2 to sa3=si1.