tcotu'a lujvo

k1=t1 is South America

From ketco tumla. See also zdotu'a, rontu'a, bemtu'a, sralytu'a, frikytu'a, ziptu'a


In notes:

bemtu'a
b1=t1 is North America.
fi'ortu'a
f1=t1 is Africa.
frikytu'a
f1=t1 is Africa
rontu'a
r1=t1 is Europe
sralytu'a
s1=t1 is Australia/Oceania/Australasia
zdotu'a
z1=t1 is Asia.
ziptu'a
d1=t1 is Antarctica