tiktaki fu'ivla

x1 is the sound of a clock ticking.

See also onmatopo'eia.