zbafavycu'u lujvo

c1 is/are the function/activities involving persons c2 developing products f2=z2 made by z1; c1 is product development.

C.f. zbasu, farvi, zbaske, vencu'u, zbacu'u, faircu'u, dintrocu'u, dinveicu'u.