zi'ejva lujvo

j1 is the right for z1 to do z2 (event/state).

Cf. zifre, javni, selzi'e, nunzi'e, kamyzi'e, rarzi'ejva, prezi'ejva.


In notes:

kamyzi'e
x1 is the quality of whom/what is free to do/be x2=z2; x1 is freedom/liberty of x2=z2
nunzi'e
n1 is the freedom of z1 doing z2 under condition z3.
prezi'ejva
j1 is a human right for z1=p1 to do z2 (event/state).
rarzi'ejva
z1=r1 is a natural right for z1 to do/be z2 (event/state).