jaurji'eta'e lujvo

x1=t1 is an aquarium(container for aquatic beings)/fish tank for x2=t2=jm1

from jaurji'e+tanxe