ka'oi MOI experimental cmavo

x1 (ka) is obtained from x2 (ka) by uncurrying the first N places

"lo ka ko'a ce'o ko'e ce'ai broda" (see wiki 'Abstraction Pattern Syntax') is equivalent to "lo reka'oi co ka ce'u ce'u broda"