koi'o PA5 experimental cmavo

quaternion k

Works like ka'o (as a comma) and is isomorphic to it. See also: ka'o, kai'o, kei'o, kau'o.


In notes:

kai'o
quaternion i
kau'o
generic algebra unit en
kei'o
quaternion j