zilna'e lujvo

x1 (du'u) is not true

See also na, natfe