ziptu'a lujvo

d1=t1 is Antarctica

From dzipo tumla. See also zdotu'a, rontu'a, tcotu'a, sralytu'a, frikytu'a, bemtu'a


In notes:

bemtu'a
b1=t1 is North America.
fi'ortu'a
f1=t1 is Africa.
frikytu'a
f1=t1 is Africa
rontu'a
r1=t1 is Europe
sralytu'a
s1=t1 is Australia/Oceania/Australasia
tcotu'a
k1=t1 is South America
zdotu'a
z1=t1 is Asia.